Golf

Tävlingsbestämmelser

Tävlingsvillkor DWGK 2022

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt Lokala regler och Tävlingsvillkor

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i receptionsentrén och på hemsidan (www.dwgolfklubb.se). Därutöver gäller lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. Lokala regler finns anslagna på anslagstavla i receptionsentrén och på hemsidan (www.dwgolfklubb.se).

Tävlingsvillkor finns anslagna på anslagstavla i receptionsentrén och på hemsidan (www.dwgolfklubb.se)

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och anmälningsavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

1   Registrerade ronder i GIT

För att få delta prisutdelningen vid klubbens tävlingar måste spelarna ha 4 registrerade runder under senast 12 månaderna.

2   Anmälan till tävling

Anmälan till tävling måste göras senast klockan 15.00 två dagar före tävlingen, om inget annat angivits. Anmälan görs i Min Golf. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken sid 79

3   Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:

Klass A 0 – 13,8

Klass B 13,9 – 23,2

Klass C 23,3 – 40,0

Klass D 40,0 – 54.0

Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

4   Tee i klubbtävlingar 

I klubbens tävlingar startar herrar från gul tee och damer från röd tee. Herrar över 75 år kan välja röd tee och damer över 75 år kan välja guldtee.

5   Särskiljning (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 1 och därefter hål 2 o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

6   Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i receptionen. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat kanslibyggnaden med båda fötterna.

7   Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

8   Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

________

Beslutade av Degeberga-Widtsköfle GK:s styrelse 2022-04-19