Golf

Anmälan till tävling

Anmälan

Anmälan skall ske senast kl. 15:00 fredagar vid tävling på söndagar. Övriga tävlingsdagar enligt anslag.

Anmälan till tävlingar kan också ske via Internet på Golf.se och Min Golf, tävlingar.

Startlista anslås senast kl. 09:00 dagen före tävlingen.

Startförbud 30 min före tävlingen samt 30 min efter sista start.

Tävlande herrar från 75 år spelar valfritt från gul eller röd tee.

Tävlingsgreenfee för gäster är 200 kr plus startavgiften.

Vid förfrågningar och förhinder till tävling ring Kansliet 044-35 50 35 eller via mail info@dwgolfklubb.se

 

PS/

Vid uteblivande från tävling utan giltigt förfall, skall startavgift erläggas inom 7 dagar till kansliet.

Spelare tillåts inte starta vid tävlingar förrän skulden är reglerad.

Tävlingskommittén förbehåller sig rätt till ändringar.