Golf

Banguide

Banguide Slottsbanan

Klicka på bilden av banguiden så kommer du till LiveCaddy banguiden.

Mått
Mått i banguiden från tee, sprinkler, hinder eller annat objekt anges till framkant green.
Obs: Mått från gula och röda plattor samt gulvita pinnar (150 m) på fairway anges till centrum green.

Flaggplacering
Måttangivelser i LiveCaddy-appen anges till flaggplacering på greenens mitt. Vi tillämpar inte dynamisk angivelse av flaggplacering, spelaren själv avgör flaggans placering.

Toaletter
WC finns efter hål 4, vid grillstugan efter hål 9, i klubbhus/restaurang innan hål 10 och efter hål 13 på väg mot klubbhuset.

Dricksvatten
Vid klubbhuset/serveringen.
Påfyllning av dricksvatten efter hål 4, grillhuset efter hål 9 och vid klubbhuset efter hål 13.

Hjärtstartare
Finns i receptionen. Starta Hjärt Lung Räddning. Ring 112 vid hjärtstillestånd och meddela position på banan.
Larma Receptionen 044 355035.

Kiosk/servering
I klubbhuset som du når efter hål 9 och efter hål 13. Pausa gärna 10 minuter efter hål 9. Bakomvarande boll får gå igenom om ni pausar!

Klubbtvätt
Vid rangen

Tryckluft
Södra gaveln vid förråd bakom omklädningsrummen