Golf

Slottsbanan

Utmanande och inspirerande

Slottsbanan, ritad av Tommy Nordström, är uppbyggd på ren sandjord, vilket ger fasta spelytor nästan hela året. Banan är av en speciell linkskaraktär, med generösa fairways, kantade av vajande rödsvingelruff som tillsammans med naturliga talldungar mjukt ramar in hålen.

Våra upphöjda, hårda och väl inbunkrade greener ställer krav på bollkontroll och planering av spelet. Vi har under de senaste åren förändrat och förbättrat vår bana och det har gett goda resultat. Vårt mål har varit att öka spelglädjen på banan, den skall passa alla oavsett handicap.

Greenområdena som är mjukt ondulerade med avrinningsytor, möjliggör och inbjuder till stor variation i närspelet. Det är framförallt greenområden och det fasta, snabba underlaget som bestämmer speltaktiken. Spelare med lågt handicap kommer att märka att det krävs ett väl genomtänkt och kontrollerat slag för att träffa och få bollen att stanna på green. Vi har en golfbana som, trots sin längd på scorekortet, belönar bollkontroll och skickligt närspel mycket mer än de 300-meters utslag som den moderna utrustningen möjliggör.