Skötselplan 2020

Skötselplan 2020

Slottsbanan

Tee

Tee klipps ca 2 ggr/vecka med klipphöjd på ca 12 mm. Gräset får ligga kvar
Teemarkeringarna flyttas 2 ggr per vecka under högsäsong för att minska slitaget (Oftare på korthålen)
Gödsling sker efter fastställd plan. Gödsling sker främst med NPK
Luftning sker en gång på hösten
Stödsådd och lagning vid behov

Fairway

Fairway figurklipps i varierande bredd.
Klippning sker 2 ggr/vecka under växtsäsongen vid behov.
Klipphöjd 15-20 mm. Gräset får ligga kvar på fairway.
Gödsling sker enligt fastlagt skötselprogram.
Luftning 2 ggr/år
Stödsådd vid behov

Ruff

Ruffar indelas i semiruff och högruff.
Semiruffen håller en bredd på minst 3 meter från fairwaykant och klipps regelbundet till en höjd av ca 30 mm
Ruffarna utgörs i huvudsak av gräsruff med inslag av buskar o träd.
Högruffarna klipps 1 g/år.

Green

Greenerna klipps dagligen under högsäsongen till en höjd av 3,5-5 mm (vid låg tillväxt kan klippning bytas mot vältning)
Gräset körs bort
Vältning sker minst 2 ggr/vecka
Vattning o gödsling sker enligt fastlagt skötselprogram.
Dressning sker var 4:e eller 5:e vecka
Stickluftning sker 6-8 ggr/år och vertikalskärning minst 1 gång vid midsommartid, samt vid behov 1—2 ggr därutöver
Dornluftning 2 ggr/år sam luftning med earthquake vid behov
Bekämpning av svamp o insektsangrepp sker vid behov, hög beredskap på hösten.
Hålflyttning sker varannan dag under högsäsong.

Foregreen

Foregreenerna klipps som tee, ca 2 ggr/vecka med klipphöjd på ca 12 mm.
Dressning ca 5 ggr/år.
Stickluftning och vertikalskärning samtidigt som greenerna.

Bunkrar

Bunkrarna krattas från ogräs.
Sanddjupet kontrolleras så att det håller minst 5 cm.
Kanterna renskärs vid behov.

Vattenhinder

Dammarna och bäckar rensas vid behov.
Vassen huggs en gång om året
F.n. inga inplanterade karpar

Rangen

Klipps minst en gång varannan vecka med semiruffklippare.
Utslagsplatsen sköts som Tee.

Korthålsbanan

Greenklippning varannan dag.
Hålflyttning 1 g/vecka.
Teeklippning o fairway 2 ggr/vecka.
Semiruff 1 g/vecka
Greenområden och tee-inramningar
Greenområden utanför foregreen samt tee-inramningar klipps ca 1 g/vecka med klipphöjd lika med semiruff.

Allmänt

Klipplinjer definieras vid säsongstart.
Hög beredskap för bekämpning av sjukdomsangrepp vid förhållanden då grogrund föreligger.

(Skötselplanen godkänd av DWGK Styrelse 2020-01-31)