Nyhetsarkiv

Renovering av infarten – begränsad framkomlighet

OBS Nytt datum – banan är helt stäng 6 april (tidigare 7 april)

Vi kommer att renovera infarten under perioden 28 mars till 7 april. Under den tiden är framkomligheten till klubben begränsad. Du kan få vänta en stund medan maskinerna flyttas mm, men det ska gå att passera mesta tiden. INGA HUSBILAR/HUSVAGNAR under denna period.

6 APRIL är banan HELT STÄNGD, då vi asfalterar. Det går alltså inte att boka tider denna dag.

Hoppas ni har överseende med olägenheterna – och välkomna tillbaka 7 april – då kör ni på rykande fast och fin asfalt!

Share