Klubben

Covid – 19 och golf

Vi följer självklart utvecklingen av det rådande samhällsläget och rekommendationer från FHM/SGF och anpassar verksamheten efter detta allteftersom. Tills vidare erbjuder och visar vi alla de aktiviteter som klubben har att erbjuda runt och i form av golfspel och tävling. Ändringar kan komma med kort varsel, öppet köp gäller vid våra evenemang och aktiviteter!

Känner du dig inte helt frisk eller befarar att andra i din närmaste omgivning inte är friska, stanna hemma!

Känner du att du tillhör en riskgrupp, var extra försiktig.

Det är viktigt att vi alla visar respekt för rådande rekommendationer, samtidigt som vi ger oss möjligheten blicka framåt, ta hand om oss själva och varandra!

Hoppas vi ses ! Välkommen !

 

Några exempel på ändringar i klubbens planerade verksamhet som kan införas med mycket kort varsel för att följa FHM;s och SGF;s rekommendationer och underlätta för den enskilda individen att göra detsamma.

Håll avstånd och gör det möjligt att hålla avstånd 

-Begränsa tillgång till cafe, kansli och andra gemensamma utrymmen om det uppstår situationer när det samlas för mycket folk samtidigt.

Vid tävlingar kan vi begränsa antalet deltagare som samlas samtidigt genom att tex förbehålla oss möjligheten att

-ersätta gemensamma starter med löpande starter

-öka antalet tävlingsklasser

-införa tidsintervall mellan de startande klasserna

-ersätta gemensamma fysiska prisutdelningar med manuell scoreboard / digital resultatredovisning och senarelagda prisutdelningar på klubben eller annorstädes

-flytta och förlägga inomhusaktiviteter utomhus

Arrangemang, evenemang och tävlingar kan också ställas in på kort varsel om klubben bedömer att detta är nödvändigt utifrån rådande situation vid varje tillfälle ifråga.

Vi avvaktar nya rekommendationer för tävlingsverksamheten i första veckan av juni, maj ut är det rekommenderat att inte genomföra tävlingsaktiviteter förutom när det gäller juniorverksamhet.

Ytterligare liknande ovan åtgärder kan införas, allt för att ge klubben, funktionärer, personal och den enskilda möjlighet att följa rådande rekommendationer vid varje tillfälle.

Länkar, vägledande rekommendationer …

SGF ”Svenska Golfförbundet” 

https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/

SGF ”Svenska Goilförbundet”

https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/tavlingsinformation/

FHM ”Folkhälsomyndigheten”            https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/