Klubben

Seriespel damer 2021

Seriespel 2021

Seriespelet har satt igång och vi deltar i D 60 och Skåneserien kat 2 och 3 med spel i höst.

Intresserade är välkomna att anmäla sig till Gunilla på 070-3737525 eller på lista på klubben.