Miljöarbete

Miljöarbete

Klubbens miljöarbete påbörjades under 2005 och på årsmötet 2007 godtogs vår miljöpolicy.

Arbetet överlämnades till golfförbundet och på vårt årsmöte 2008 fick vi vårt miljödiplom av Svenska Golfförbundet. Det finns en miljöplan som vi arbetar efter.

Miljöpolicy

Degeberga-Widtsköfle golfklubbs miljöpolicy är grundläggande för klubbens miljöarbete.

  • Att i vår verksamhet som golfklubb arbeta för att bli en del av ett miljövänligt samhälle.
  • Att arbeta för en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer försäkras en god miljö.
  • Att i vår verksamhet sträva efter att nå ständiga förbättringar genom val  av produkter, material och arbetsmetoder som främjar en bra miljö.
  • Att inom golfbanans område arbeta långsiktigt och genom naturhänsyn och god skötsel främja den biologiska mångfalden.
  • Att personalen är utbildad och miljömedveten och arbetar tillsammans med styrelsen för att nå fastställda miljömål.
  • Att använda leverantörer och samarbetspartners som är miljömedvetna och kan leverera ur miljösynpunkt godtagbara varor.
  • Att lagar och förordningar efterföljs.