Matchspel foursome 9 hål

Matchspel foursome 9 hål

INFORMATION angående årets Matchspel i Foursome  9 hål - 2022

Anmäl er på listor som sätts upp på klubben efter städdagen 2 april!

Gruppspelsmatcherna spelas v 18 – 24 enligt ett spelschema där ni kan bestämma själva när det passar er att spela bara  matcherna är spelade senast den 19 juni. Laget som står först har ansvar för att ta kontakt och boka tid för matchen. Då matchen spelats meddelas resultatet till kansliet o skrivs upp på spelschemat.

De matcher som inte är spelade tom detta datum stryks och inga poäng delas ut. Måste något lag lämna WO innebär det resultatet 3-6.

Slutspelet börjar med  kvartsfinaler v 34, semifinaler v 35 och final v 36..

MATCHSPEL lär vara det ursprungliga sättet man spelade golf på.

Match är en tävling mellan spelare och motspelare som tävlar om varje enskilt hål, där det gäller att spela hålet på färre antal slag än motspelarna. I en handicapmatch erhåller paret med den högre spelhandicapen skillnaden  mellan de båda parens spelhandicap. Parets spelhandicap är summan av parets antal slag enl slopetabellerna delat med 2. Eftersom vi endast spelar 9 hål räknas bara hälften av differensen mellan lagens tilldelade slag och avrundas till heltalet. Laget med flest antal slag får sina extra slag på hålen med lägst index.

Exempel: Lag 25 består av spelarna x och y och ska möta lag 26 med spelarna G och H. De har följande spelhandicap; x får 30 slag och y får 40 slag vilket ger hälften av 30 + 40  = 70 /2 = 35 slag på 18 hål och hälften = 17,5 på 9 hål som avrundas till 17 slag.

Detta ska jämföras med lag 26 där spelarna får hälften av 16 + 25   = 41 /2  = 20,5  på 18 hål  dvs 10 slag på 9 hål. Differensen mellan lagen blir 17 – 10 = 7 slag. Lag 25 får alltså ha 1 slag mer än lag 26 på de svåraste 7 hålen, de med index 1, 3, 5, 7, 9, 11 och 13 utan att förlora hålet. Har lagen lika många slag på något av dessa 7 hål  vinner lag 25 hålet men på de två lättaste delar de hålet.

I Foursome måste spelarna slå ut på varannan tee och därefter slår man vartannat slag under spelet av varje hål. Pliktslag påverkar inte spelordningen. Provisorisk boll från tee eller ny boll satt i spel ska slås från den tee varifrån den ursprungliga bollen spelades även i mixed foursome.

Gruppspelet spelas i serieform där alla möter alla. Vunnet hål ger 1 poäng och delat hål vardera 0,5 poäng vilket gör att 9 poäng delas ut varje match, dvs matcher kan sluta t ex 5 – 4,  6,5 -2,5 eller 4,5 – 4,5 vid lika resultat.

Vunnen match ger 2 poäng i grupptabellen och delat resultat 1 poäng vardera.

Efter gruppspelets resultat går de 2 bästa lagen i varje grupp till slutspel, vid lika antal poäng avgör inbördes möte i första hand därefter bästa ”hålskillnad” totalt i gruppen. Är denna också lika får paren spela matchen vidare hål 10 osv tills avgörande sker.

Tävlingsledare är Gunilla Karlsson.