Kommittéer 2023

Kommittéer 2023

Bankommitté
Hans Nilsson, ordförande, tel 0706-44 44 99 hans.nilsa.nilsson@gmail.com

Kommittéledamöter:
Victor Nilehn (Greenkeeper), Ullastina Cronqvist, Gittan Persson, Matts Nilsson, Peter Cederblad, Måns Lundberg

Marknadskommitté 
Anders Wohlin, ordförande,
tel 0723-70 41 00

Kommittéledamöter:
Stefan Lewandowski, Michael Clarin, Lars Krantz

Sponsorkommitté
Anders Lorentzon, ordförande,
tel 0703-16 06 30

Kommittéledamöter
Mats Nilsson, Per Eklund, Ingemar Jonsson

Medlemskommitté
Karin Montén, ordförande

Kommittéledamöter:
Herrsektionen:
Arne Melander

Damsektionen:
Gunilla Karlsson, Catarina Carlsson, Sonja Svensson

Juniorsektionen:
Peter Cederblad, Anders Lorentzon

Paragolfsektionen:
Christina Lindberg

Seriegolf:
Arne Melander

PGA Pro
Måns Lundberg

Tävlings- och Handicapkommitté
Anne Krantz Ordförande,
tel 0734-62 84 22

Kommittéledamöter:
Ullastina Cronqvist, vakant