Kommittéer 2024

Kommittéer 2024

Bankommitté

Anders Lundin, ordförande
tel 0709-791976

Kommittéledamöter:
Greenkeeper, Marianne Englund, Matts Nilsson, Niklas Nilsson,  Matts Nilsson, och Måns Lundberg

Marknadskommitté 

Anders Lorentzon, ordförande,
tel 0703-16 06 30

Kommittéledamöter:
Michael Clarin

Sponsorkommitté
Anders Lorentzon, ordförande,
tel 0703-16 06 30

Kommittéledamöter
Michael Clarin

Medlemskommitté
Karin Montén, ordförande

Kommittéledamöter:
Herrsektionen:
Arne Melander, Gunnar Perminger, Anders Lundin, Georg Krantz

Damsektionen:
Gunilla Karlsson, Christina Lindberg

Juniorsektionen:
Peter Cederblad, Anders Lorentzon

Paragolfsektionen:
Christina Lindberg

Seriegolf:
Arne Melander – herrar

Gunilla Karlsson – damer

PGA Pro
Måns Lundberg

Tävlings- och Handicapkommitté
Anne Krantz Ordförande,
tel 0734-62 84 22

Kommittéledamöter:
Arne Melander