Kommittéer

Kommittéer

Bankommitté

Georg Krantz, ordförande, tel 0725-435470, Georg.krantz@telia.com

Kommittéledamöter: Arne Svensson, (Greenkeeper), Ullastina Cronqvist, Micke Rahm, Mats Nilsson, Måns Lundberg, Anders Öhman, Hans Nilsson

Marknads- och sponsorkommitté

Morgan Johnsson, ordförande

Kommittéledamöter: Tomas Nord, Stefan Lewandowski, Micke Rahm, Michael Clarin, Lars Krantz, Ingemar Jönsson

Medlemskommittén

Karin Montén (Ordförande) , 070-258 00 32‬, coja51monten@gmail.com

Kommittéledamöter: Gunilla Karlsson, Catarina Carlsson (Damsektionen), Christina Lindberg (Paragolfsektionen), Jan Källström  , Klas Petersson (Herrsektionen), Peter Cederblad (Juniorsektionen)

Juniorsektionen

Peter Cederblad ordförande

Kommittéledamöter: Anders Lorentzon

Paragolfsektionen

Christina Lindberg, ordförande

Tävlings- och Handicapkommitté

Anne Krantz Ordförande

Kommittéledamöter: Ullastina Cronqvist