Kommittéer 2022

Kommittéer 2022

Bankommitté
Georg Krantz, ordförande, tel 0725-435470, Georg.krantz@telia.com

Kommittéledamöter:
Victor Nilehn (Greenkeeper), Ullastina Cronqvist, Gittan Persson, Mats Nilsson, Måns Lundberg, , Hans Nilsson

Marknadskommitté 
Morgan Johnsson, ordförande

Kommittéledamöter:
Stefan Lewandowski, Michael Clarin, Lars Krantz, Christina Forsenhäll

Sponsorkommitté
Anders Lorentzon, ordförande

Kommittéledamöter
Christina Forsenhäll, Mats Nilsson, Lars Wästberg, Per Eklund, Ingemar Jonsson

Medlemskommitté
Karin Montén, ordförande

Kommittéledamöter:
Herrsektionen:
Arne Melander

Damsektionen:
Gunilla Karlsson, Catarina Carlsson, Sonja Svensson

Juniorsektionen:
Peter Cederblad, Anders Lorentzon

Paragolfsektionen:
Christina Lindberg

Seriegolf:
Gunnar Perminger

PGA Pro
Måns Lundberg

Tävlings- och Handicapkommitté
Anne Krantz Ordförande

Kommittéledamöter:
Ullastina Cronqvist, vakant