Kommittéer

Kommittéer

Bankommitté
Georg Krantz, ordförande, tel 0725-435470, Georg.krantz@telia.com

Kommittéledamöter:
Arne Svensson, (Greenkeeper), Ullastina Cronqvist, Micke Rahm, Mats Nilsson, Måns Lundberg, Anders Öhman, Hans Nilsson

Marknads- och sponsorkommitté
Morgan Johnsson, ordförande

Kommittéledamöter:
Tomas Nord, Stefan Lewandowski, Micke Rahm, Michael Clarin, Lars Krantz, Ingemar Jönsson

Medlemskommitté
Karin Montén (Ordförande) , 070-258 00 32‬, coja51monten@gmail.com

Kommittéledamöter:
Herrsektionen:
Klas Petersson

Damsektionen:
Gunilla Karlsson, Catarina Carlsson, Sonja Svensson

Juniorsektionen: Peter Cederblad, Anders Lorentzon

Paragolfsektionen:
Christina Lindberg

Tävlings- och Handicapkommitté
Anne Krantz Ordförande

Kommittéledamöter:
Ullastina Cronqvist