Kommittéer

Kommittéer

Bankommitté
Georg Krantz, ordförande, tel 0725-435470, Georg.krantz@telia.com

Kommittéledamöter:
Staffan Tärnbrandt , (Greenkeeper), Ullastina Cronqvist, Micke Rahm, Mats Nilsson, Måns Lundberg, Anders Öhman, Hans Nilsson

Marknads- och sponsorkommitté
Morgan Johnsson, ordförande

Kommittéledamöter:
Tomas Nord, Micke Rahm, Michael Clarin, Lars Krantz, Ingemar Jönsson. Per Ekelund.

Medlemskommitté
Karin Montén (Ordförande) , 070-258 0032‬,
coja51monten@gmail.com

Kommittéledamöter:
Herrsektionen:
Arne Melander

Damsektionen:
Gunilla Karlsson, Catarina Carlsson, Sonja Svensson

Juniorsektionen: Peter Cederblad, Anders Lorentzon

Paragolfsektionen:
Christina Lindberg

Tävlings- och Handicapkommitté
Anne Krantz Ordförande
Michael Rahm

Kommittéledamöter:
Ullastina Cronqvist