Kommittéer 2023

Kommittéer 2023

Bankommitté

Tommy Svensson, ordförande

Kommittéledamöter:
Victor Nilehn (Greenkeeper), Andreas Olsson, Gittan Persson, Matts Nilsson, Peter Cederblad, Måns Lundberg, Sonja Svensson, Anders Lundin

Marknadskommitté 

Anders Lorentzon, ordförande,
tel 0703-16 06 30

Kommittéledamöter:
Michael Clarin, Lars Krantz

Sponsorkommitté
Anders Lorentzon, ordförande,
tel 0703-16 06 30

Kommittéledamöter
Mats Nilsson, Per Eklund, Ingemar Jonsson

Medlemskommitté
Karin Montén, ordförande

Kommittéledamöter:
Herrsektionen:
Arne Melander

Damsektionen:
Gunilla Karlsson, Catarina Carlsson, Sonja Svensson

Juniorsektionen:
Peter Cederblad, Anders Lorentzon

Paragolfsektionen:
Christina Lindberg

Seriegolf:
Arne Melander – herrar

Gunilla Karlsson – damer

PGA Pro
Måns Lundberg

Tävlings- och Handicapkommitté
Anne Krantz Ordförande,
tel 0734-62 84 22

Kommittéledamöter:
Ullastina Cronqvist, vakant