Kommittéer

Kommittéer

Bankommitté

Georg Krantz, ordförande, tel 0725-435470, Georg.krantz@telia.com

Kommittéledamöter: Arne Svensson, (Greenkeeper), Birgitta Persson, Ullastina Cronqvist, Micke Rahm, Mats Nilsson, Måns Lundberg

Marknads- och informationskommitté

Stefan Lewandowski, ordförande, tel 070-331 87 29, stele09@gmail.com

Kommittéledamöter: Tommy Svensson, Micke Rahm

Sponsorkommitté

Tommy Svensson (Ordförande) tel 0705-213226, tommy@entia.se

Kommittéledamöter: Ingemar Jönsson, Björn Schalin

Medlemskommittén

Karin Montén (Ordförande) , 070-258 00 32‬, coja51monten@gmail.com

Kommittéledamöter: Gunilla Karlsson (Damsektionen), Christina Lindberg (Handigolfsektionen), Jan Källström (Herrsektionen), Morgan Johnsson (Juniorsektionen)

Juniorsektionen

Morgan Johnsson (ordförande)

Kommittéledamöter: Madeleine Johnsson, Anders Lorentzon, Peter Cederblad

Handigolfsektionen

Christina Lindberg, ordförande

Kommittéledamöter: Tommy Svensson, Anders Bohlin

Tävlings- och Handicapkommitté

Ordförande: Anne Krantz

Kommittéledamöter: Ullastina Cronqvist