Höstmöte 20 november 2022

Valberedningens förslag till styrelse 2023