Hålvärdar

Hålvärdar

Hålvärdar Degeberga-Widtsköfle golfklubb 2022

1 – Måns Lundberg
2 – Ingrid Holmsten och Karin Andersson
3 – Ingrid Gertzell
4 – Anne och Georg Krantz
5 – Lars Nilsson
6 – Hans Nilsson
7 – Bengt Fogelberg
8 – Bo Persson
9 – Lena och Leif Lindström

10 – Eva och Jan Järlid
11 – Ulla-Stina Cronqvist och Ingemar B
12 – 
Eva karlsson och Agneta Månsson
13 – Klas Petersson
14 – Anders Wohlin
15 – Kjell-Åke Åsfält
16 – Gunilla Karlsson
17 – Ingemar Jönsson och Gunnar Perminger
18 – Mats Nilsson

Uppgifter för hålvärdarna

  • Greener fria från ogräs – redskap greenlagare
  • Bunkrar fria från ogräs
  • Kontrollera sandmängden i bunkrarna
  • Kratta bunkrar så att inte ”fickor” uppstår.
  • Sprinklerlocken fria från gräs.

Hjälp, råd och synpunkter kontakta

Hans: tel 0706-44 44 99
Receptionen: tel 044-355035

(Uppdaterad 2022-05-26)