Gäst

Trivselregler

Vi gör såhär hos oss på DWGK – så fortsätter det att vara bra stämning på banan!

  • Alla har rätt till 10 min fikapaus efter 9 hål – restaurangen hälsar er välkomna!
  • Vi släpper igenom bollar som inte vill pausa
  • Vi vinkar igenom bakomvarande boll om vi letar i ruffen och
  • de som har ett högre speltempo, d.v.s snabba 2- och 3- bollar har företräde.
  • Vi lägger tillbaka uppslagen torv (då minskar risken att själv hamna i en torv-håla)
  • Vi lagar nedslagsmärken på green – så får vi alla bättre bollrull
  • Vi krattar efter bunkerbesök  – så blir förutsättningarna att få upp bollen lika för alla
  • Vi beträder vi inte frostiga greener

Hjälp till att laga fairways när du spelar - använd våra sandpåsar!

Våra sandpåsar är så vackra! Dom förgyller vilken vagn som helst!

Ta med en full påse när du går ut på hål 1 – fyll på igen när du går ut på hål 10 och 14 och hängs edan upp påsen igen – full med sand – när du kommer in!

Det är fantastiskt vilken effekt våra sandpåsar har på kvaliteten på fairway – tack för hjälpen!

Bankommittén