För företag

Våra sponsorer

Lär känna våra sponsorer

Våra sponsorer och samarbetspartners är en viktig kugge i klubbens verksamhet. De företag som ingår i nätverket har en möjlighet att skapa kontakter inte bara mellan sig utan också med medlemmar och gäster i klubben!

Som medlem och gäst har du här en möjlighet att lära känna våra sponsorer och samarbetspartners.

Ta gärna kontakt med företagen om du behöver tjänster eller produkter som dom är experter på – det kan bli en bra affär! Klicka på företagsloggan för mer information!

Sponsorer