Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att

  • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
  • alla som vill, oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, kön, nationalitet. fysiska eller psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet
  • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar
  • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet samt att
  • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

 

Övergripande målsättning:

  • att tillsammans med våra tränare sänka klubbens genomsnittliga handicap
  • att ge medlemmarna möjlighet till tävlingsverksamhet både i lag och individuellt