Ungdomsverksamhet 2018

Ungdomsverksamhet 2018

Alla är välkomna

Hos oss är ni alla välkomna, vi verkar för er och brinner för att ni skall växa som människor och idrottsutövare. Golf är inte bara en idrott utan även en fostrande sport, där vi som klubb vill agera mentor samt språngbräda för att förbereda er på vad som komma skall ute i vuxenlivet.

Golfen

  • Fostrar
  • Lär dig träna/tävla målinriktat
  • Utvecklar din sociala kompetens
  • Gör att du umgås med flera generationer
  • Stimulerar nytänkande
  • Lär dig ta ansvar
  • Lär dig ta snabba beslut
Killar och tjejer spelar tillsammans

Vi tror på bredd och helårsträning för att lättare bibehålla ert intresse. Golfen har den fördelen att killar och tjejer kan träna tillsammans och tävla mot varandra på samma villkor.

Nära samarbete med skolor

Genom ett nära samarbete med närliggande skolor kan vi tidigt bygga upp en relation med er ungdomar och på så sätt få er att upptäcka golfen som sport.

Konkurrensen är idag stor mellan olika sporter. Fotboll, hockey, innebandy m.fl. har ett stort försprång mot golfen då många av er nästan dagligen utövar dessa sporter antingen i form av ett idrottspass eller som rastunderhållning. Golfen är en sport och fritidssyssla där man känner gemenskap, där den sociala samvaron är viktigt och tävlandet kommer i andra hand. Klubben vill uppmuntra till att ni tränar och tävlar målinriktat, dvs att det alltid skall finnas ett syfte/tanke bakom varje moment.

Vi kommer att arbeta för att utveckla ungdomarna. Träningsgrupperna; Ny på golf /Grönt Kort & Bredd. Vid ett par tillfällen under året kommer vi att ha gemensam träning även för alla grupper. Målet är också att ha någon form av träningsläger under året.

Träningsgrupper

Vi erbjuder två olika träningsgrupper så att alla skall känna att de får ut precis vad de vill av sin golf. Det är ungdomarna själva som väljer sin ambitionsnivå.

Ny på golf
Denna träningsgrupp riktar sig till dig som är ny i golfen. Fokus ligger på att lära dig grunderna i golf och ha roligt, med ambitionen att du skall få det gröna kortet.
Träning för pro lördagar kl. 10.00-11.00.

Kostnad:
1000 kr april – september
500 kr för juni-augusti

Bredd
Denna träningsgrupp riktar sig till dig som har grönt kort, vill satsa på golfen och utveckla ditt golfspel. Träningen sker både för tränare och på egen hand. I denna grupp tar du ett större ansvar för din träning genom att själv värma upp ca 30 min före träningen och förberedadsig inför varje träningspass.
Egen träning måndagar kl. 18.00 och träning för pro lördagar kl. 11.00-12.00

Kostnad
1000 kr april – september
500 kr för juni-augusti
Anmäl och betala till Receptionen på klubben
Anmälan går också att göra till nån av ledarna i Juniorsektionen

Tel   044-355035

E-post:  info@dwgolfklubb.se