Spela & Tävla

Lokala regler

Lokala regler Slottsbanan (uppdaterade 2017-04-24)

1.  Out of bounds Regel 27

Out of bounds gäller för spel på hål 5, 6, 8, 9 samt 12. En boll är out of bounds när hela bollen ligger out of bounds (definitioner).

2. Vattenhinder Regel 26

Dropp-zon på hål 16, spelare har rätt att droppa i dropp-zonen regel 26:1.

3. Onormala markförhållanden (mua mm) Regel 25-1

Skador i bunkrar såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten eller orsakade av vilt, är mark under arbete.

4. Hindrande föremål Regel 24

Gul/svarta pinnar, som visar avståndet till mitten av green, är oflyttbara hindrande föremål 24-2.

Vägar o stigar, 24-2 är tillämplig om vägen är belagd med främmande material, såsom stenmjöl, singel eller större sten. Obs! En väg eller stig som uppstått enbart genom gång- eller fordonstrafik är inte hindrande föremål.

Om en sprinkler, som är inom 2 klubblängder från green befinner sig i din spellinje, och bollen är inom 2 klubblängder från sprinklern, regel. 24:2b.

5. Avståndsmätare (regel 14:3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat (t.ex. kikare och GPS klockor) som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex lutning, vindstyrka, temperatur, osv), bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilken plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

6. Boll som oavsiktligt rubbas på green (regel 18-2, 18-3 och 20-1)

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anm. Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.