Spela & Tävla

Grönt kort

Anmälan till Receptionen

Tel:       044-355035

Epost: info@dwgolfklubb.se

Grönt kort utbildning på DWGK – 995 kr / person.

I detta ingår 4 timmars gruppträning, fria rangebollar samt spel på korthålsbanan under utbildningstiden (ej medlemskap)

Grönt kort och medlemskap – Passa på!

Pris för Grönt kort samt medlemskap 2018 kostar 1 495 kr/person. 

I detta paket ingår 4 timmars Grönt kort utbildning samt medlemskap på korthålsbanan.

Pris för Grönt kort samt medlemskap på Slottsbanan 2018 kostar 2 495 kr/person.

I detta paket ingår 4 timmars Grönt kort utbildning samt medlemskap på Slottsbanan. Fritt spel på Skepparslöv GK ingår inte.

Utbildningsprocess mot grönt kort

  1. 4 x 55 min introduktionslektioner av PRO där hela spelet har gåtts igenom (utslag, fairwayslag, pitch, chip, putt, bunker). Om du inte tagit PRO lektioner hos oss skall det finnas intyg/kvitto från annan PRO som går att kolla upp. Under tiden som lektionerna ges av klubbens PRO spelar man fritt på Lilla banan.
  2. Medlemskap i DWGK. Utöver Grönt Kort-kostnaden kan man lösa ett paket som inkluderar medlemskap på Lilla banan året ut, alternativt fullvärdigt medlemskap på Slottsbanan (inkluderar Lilla banan) också året ut (se priser i stycket ovanför).
  3. Spel på Korthålsbanans 9 hål samt ev fler lektioner av PRO (ingår ej i grundpriset). Scorekort som visar 54 slag på 9 hål skall vara signerat av fadder/medspelare som har officiellt hcp. Alternativt 54 slag på 9 hål från 150 meterspinnen på Slottsbanan signerat av golf-fadder/medspelare.
  4. Utbildningsboken Grönt Kort (SISU Utbildningsböcker) och tillhörande web-utbildning inkl tester. Boken kan du t.ex. köpa i Receptionen hos oss. Då testerna är klara skall resultatet exporteras till info@dwgolfklubb.se eller lämnas in till Receptionen. Testerna behöver inte göras om spelaren är yngre än 13 år. (Det förutsätts att dessa yngre spelare inhämtar motsvande  kunskaper under utbildningens gång).
  5. Receptionen sammanställer underlag till Ekonomi som registrerar i GIT och tilldelar golf-id (om det inte skett tidigare) och hcp 54.
  6. Den nye spelaren kan sedan börja sin vandring mot hcp 36!

Lycka till!