Medlem

Tisdagsgolfen

Klubbens tisdagsgolf 2019!

Alla medlemmar – damer, herrar och juniorer som önskar spela golf på tisdagsförmiddagarna är varmt välkomna till vår tisdagsgolf. Tisdagsgolfen är en löpande tävling för medlemmar i DWGK och löper under hela säsongen över 26 tisdagar varav de åtta bästa ronderna räknas. Varje tisdag är det även en deltävling med tre pristagare.

OBSERVERA:
Under Juni, Juli och Augusti flyttar vi fram första starttid till kl 10:00 för att göra det möjligt att ge starttider åt våra greenfeegäster.

Tävlingsperiod
Tisdagsgolfen startar den 2 april och avslutas den 10 september 2019.

Regler
Följande regler kommer att gälla för 2019:

Anmälan och avanmälan
Vi fortsätter på ungefär på samma sätt som förra året. dvs man måste anmäla sig till Tisdagsgolfen på Min Golf eller genom att kontakta Receptionen på tel 044-355035 eller e-post info@dwgolfklubb.se . De som har deltagit första tisdagen kommer att automatiskt bli anmälda till nästa tisdag och så vidare. Övriga måste anmäla sig.  Kan man inte deltaga nästa gång skall man avanmäla sig.

Varje deltagare skriver ett scorekort med sitt namn, exakt hcp, vilken tee man önskar spela samt starttid. Vill man deltaga i den Löpande tävlingen betalar man 20:- till receptionen.

Spontandeltagande
Det finns även en möjlighet att spontant komma ner till klubben på tisdagarna men dock senast en kvart innan första start. Ni kommer då antingen att kunna spela i en redan lottad boll där någon spelare uteblivet eller så blir de sista bollarna en fyrboll. Vi har även reserverat två starttider utöver de som har lottats.

Starttid
Du får starttiden till söndag lunch. Vi kommer att gå ut i trebollar. Observera att starttider kan variera beroende på bokningsläge för andra gäster. Kolla noga på Min Golf! Avståndet mellan bollarna blir sju minuter.

Startavgift
Startavgiften på 20:-. Priser kommer att delas ut till de tre bästa i varje deltävling samt till de tio bästa i den Löpande tävlingen. Vi samlar även en pott till en gemensam avslutningsresa med golf till annan bana. (Om man missat deltagande i den löpande tävlingen får delta i avslutningsresan mot en avgift som motsvarar de antal ggr man deltagit med spelavgift.)

Scorekortet lämnas till receptionen
Alla bollar startar på hål 1 på avsedd tee. Om man deltager i löpande tävlingen lämnas underskrivet scorekort till receptionen. Även de som inte deltar i tävlingen kan lämna in sina scorekort för att få sina resultat registrerade. När sista boll har kommit in tas resultat fram från GIT och prisutdelning (tre priser) sker i restaurangen. Obs att pristagare måste närvara vid prisutdelning, annars går priset vidare till nästa i tur. Vi hoppas att alla spelare stannar kvar till prisutdelning för social samvaro oavsett resultatet i tävlingen.

Automatiserad resultatrapportering
Precis som tidigare år automatiseras resultatrapporteringen med hjälp av funktioner i GIT-systemet på Min Golf. Vi skapar en Order of Merit (OoM) tävling där man anger att de åtta bästa resultaten från alla tisdagar skall ingå. Man anger också antalet tisdagar man måste ha spelat för att komma med i OoM-listan. Ställningen i den löpande tävlingen redovisas löpande i GIT-systemet.

Prisutdelning
Prisutdelning för den Löpande tävlingen sker tisdagen efter sista speldag i samband med vår avslutande utfärd till annan golfklubb.

Vi hoppas på ett stort deltagande i årets Tisdagsgolf under gemytliga former!

Björn Nilsson