Medlem

Tisdagsgolfen

Tisdagsgolfen avslutad på Hässlegården 25 sep 2018!

Vi träffades på Hässlegårdens Golfklubb den 25/9 och fick kaffe och fralla. Därefter spelade vi en trevlig golfrunda på en fin bana och sedan träffades vi i restaurangen och för lunch och prisutdelning.

Tisdagsgolfens Order of Merit (alltså tävlingen som gått över hela säsongen) vanns av Anders Lundin (t.h. på bilden). Björn Nilsson delade ut priset som Anders generöst skänkte tillbaka till klubben under sitt tacktal. Tack Anders och grattis till en fin golfsäsong!

Tack till alla tävlande och speciellt tack till Björn, Jan, Gunnar, Kenneth och Malin och alla andra sammanhållande krafter och funktionärer som gjort en intressant och välbesökt tävling 2018.!

Nu fortsätter vi vintersäsongen! De som vill spelar som vanligt på tisdagar och NYTT FÖR I ÅR är DWGK Vintertour som vi spelar söndagar från 14 oktober på söndagar! Anmälan i GIT.

Såhär har vi gjort 2018!

Alla damer och herrar som önskar spela golf under tisdagarna skall känna sig varmt välkomna till vår tisdagsgolf. Liksom föregående år kan de som vill, delta i vår tävling. Vill man deltaga i tävlingen så blir det i form av en löpande tävling över 26 tisdagar varav de åtta bästa ronderna räknas.

Varje tisdag är det även en deltävling med tre pristagare.

OBSERVERA:

Tisdagsgolfen tisdagen den 1 maj är flyttad till onsdag den 2 maj för att ge förtur till greenfeegäster.

Tisdagsgolfen 10 juli flyttas till onsdagen 11 juli eftersom vi har en annan tävling denna dag!

Tisdagsgolfen 4 september flyttas till 5 september eftersom vi har fått en stor bokning från andra klubbar!

Tävlingsperiod

Tisdagsgolfen startar den 27 mars och avslutas den 11 september 2018.

Regler

Följande regler kommer att gälla för 2018:

Anmälan och avanmälan

Vi fortsätter på ungefär på samma sätt som förra året. dvs man måste anmäla sig till Tisdagsgolfen. De som har deltagit första tisdagen kommer att automatiskt bli anmälda till nästa tisdag och så vidare. Övriga måste anmäla sig.  Kan man inte deltaga nästa gång skall man avanmäla sig.

Varje deltagare skriver ett scorekort med sitt namn, exakt hcp, vilken tee samt starttid. Vill man deltaga i den Löpande tävlingen betalar man 20:- till receptionen.

Spontandeltagande

Det finns även en möjlighet att spontant komma ner till klubben på tisdagarna men dock senast en kvart innan första start. Ni kommer då antingen att plockas in i en befintlig boll där någon spelare uteblivet eller så blir de sista bollarna en fyrboll. Vi har även reserverat två starttider utöver de som har lottats.

Starttid

Du får starttiden till söndag lunch. Vi kommer att gå ut i trebollar. Första boll går ut kl 09.00 i mars, april och september. Under maj till augusti går första boll ut 08.30. Avståndet mellan bollarna blir sju minuter.

Startavgift

Startavgiften på 20:- kommer att fördelas med 5:- till dagens tre pristagare , 5:- till samlat prisbord för tio pristagare för Löpande tävlingen samt resterande 10:- som hjälp till en gemensam avslutningsresa med golf till annan bana. (Icke deltagare i Löpande tävlingen får deltaga i avslutningsresan mot erläggande av avvikande belopp.)

Scorekortet lämnas till receptionen

Alla bollar startar på hål 1 på avsedd tee. Om man deltager i Löpande tävlingen avlämnas direkt efter avslutad rond underskrivet scorekort till receptionen. Även de som inte deltar i tävlingen kan lämna in sina scorekort för att få sina resultat registrerade. När sista boll har kommit in tas resultat fram från GIT och prisutdelning (tre priser) sker i restaurangen. (pristagare måste närvara vid prisutdelning, annars nästa i tur). Vi hoppas att alla tisdagsspelare stannar kvar för social samvaro oavsett resultatet i tävlingen.

Automatiserad resultatrapportering

Precis som 2017 automatiseras resultatrapporteringen med hjälp av funktioner i GIT-systemet. Vi skapar en Order of Merit (OoM) tävling där man anger att de åtta bästa resultaten från alla tisdagar skall ingå. Man anger också antalet tisdagar man måste ha spelat för att komma med i OoM-listan. Ställningen i den löpande tävlingen redovisas löpande i GIT-systemet.

Prisutdelning

Prisutdelning för den Löpande tävlingen sker tisdagen efter sista speldag i samband med vår avslutande utfärd till annan golfklubb.

Vi hoppas på ett stort deltagande i årets Tisdagsgolf under gemytliga former!

Björn Nilsson