Medlem

Damsektionen

Damaktiviteter 2017 – alla gamla och nya medlemmar är välkomna!

Vi spelar

  • Måndagar kl 9.00
  • Tisdagar kl 8.30 tillsammans med herrarna i Tisdagsgolfen
  • Torsdagar kl 14.40 eller 17.00

Samling minst 15 min före start

Om du har frågor ring till

Ingrid               0413-23241
Gittan               0709 424870
Ullastina          0705 540284
Gunilla             0703 737525

Damsektionen

Ordförande:
Gunilla Karlsson
tel 0703 737525,  gunilla.gk.karlsson@telia.com

Sektionsledamöter:
Ullastina Cronqvist, tel 0705540284
Ingrid Holmsten, tel 0413-23241
Gittan Persson, tel 0709424870