Kommittéer

Kommittéer

Bankommitté

Georg Krantz, ordförande, tel 0725-435470, Georg.krantz@telia.com

Kommittéledamöter: Arne Svensson, Greenkeeper, Birgitta Persson, Ullastina Cronqvist, Mikael Rahm, Mats Nilsson, Måns Lundberg

Marknads- och informationskommitté

Magnus Feldt, ordförande, tel 070-6910436, magnuscarl.feldt@gmail.com

Kommittéledamöter: Tommy Svensson, Micke Rahm

Sponsorkommitté

Tommy Svensson, ordförande, tel 0705-213226, tommy@entia.se

Kommittéledamöter: Björn Schalin, Ingemar Jönsson, Mats Nilsson, Thomas Andersson

 

Medlemskommittén

Björn Nilsson

Kommittéledamöter: Gunnar Perminger, Ulla Stina Cronqvist

Handigolf

Christina Lindberg, ordförande

Kommittéledamöter: Tommy Svensson, Anders Bohlin

Tävlings- och Handicapkommitté

Ordförande: Gunnar Perminger

Kommittéledamöter: Lena Lindström