Kommittéer

Kommittéer

Bankommitté

Georg Krantz, ordförande, tel 0725-435470, Georg.krantz@telia.com

Kommittéledamöter: Arne Svensson, Greenkeeper, Birgitta Persson, Ullastina Cronqvist, Mikael Rahm, Mats Nilsson, Måns Lundberg

 

Marknads- och informationskommitté

Magnus Feldt, ordförande, tel 070-6910436, magnuscarl.feldt@gmail.com

Kommittéledamöter: Tommy Svensson, Micke Rahm

 

Sponsorkommitté

Tommy Svensson, ordförande, tel 0705-213226, tommy@entia.se

Kommittéledamöter: Björn Schalin, Ingemar Jönsson, Thomas Andersson

 

Medlemskommittén

Gunilla Karlsson, ordförande, tel 0703-737525, gunilla.gk.karlsson@telia.com

Kommittéledamöter: Gunnar Perminger, Ulla Stina Cronqvist, Björn Nilsson

Handigolf

Tommy Svensson, ordförande, tel 0705-25213226 tommy@entia.se

Christina Lindberg, Anders Bohlin

Tävlings- och Handicapkommitté

Ann-Louise Krantz, ordförande, tel 0733-136321, anne.krantz@kristianstad.se

Kommittéledamöter: Lena Lindström, Gunnar Perminger