Kommittéer

Kommittéer

Bankommitté

Georg Krantz, ordförande, tel 0725-435470, Georg.krantz@telia.com

Kommittéledamöter: Arne Svensson, Greenkeeper, Birgitta Persson, Ullastina Cronqvist, Mikael Rahm, Mats Nilsson, Måns Lundberg

Marknads- och informationskommitté

Magnus Feldt, ordförande, tel 070-6910436, magnuscarl.feldt@gmail.com

Kommittéledamöter: Tommy Svensson, Micke Rahm

Sponsorkommitté

Tommy Svensson (Ordförande) tel 0705-213226, tommy@entia.se

Kommittéledamöter: Björn Schalin, Ingemar Jönsson, Mats Nilsson, Thomas Andersson

Medlemskommittén

Björn Nilsson (Ordförande) 0706-229368 E-post: bjorn01_nilsson@bredband.net

Kommittéledamöter

Gunilla Karlsson (Damsektionen)

Christina Lindberg (Handigolf)

Jan Källström (Herrsektionen)

Morgan Johnsson (Juniorkommittén)

Gunnar Perminger (Representant för styrelsen)

Juniorkommittén

Morgan Johnsson (ordförande)

Kommittéledamöter: Madeleine Johnsson, Anders Lorentzon, Peter Cederblad

Handigolf

Christina Lindberg, ordförande

Kommittéledamöter: Tommy Svensson, Anders Bohlin

Tävlings- och Handicapkommitté

Ordförande: Gunnar Perminger

Kommittéledamöter: Gunilla Karlsson, Ingemar Jönsson, Björn Nilsson