Hålvärdar

Hålvärdar

Hålvärdar Degeberga-Widtsköfle golfklubb 2019

1 – Måns Lundberg
2 – Ingrid Holmsten och Karin Andersson
3 – Conny Famm och Ingrid Gertzell
4 – Anne och Georg Krantz
5 – Lars Nilsson
6 – Hans Nilsson
7 – Bengt Fogelberg
8 – Claes Wiberg
9 – Lena och Leif Lindström

10 – Gittan och Kjell Persson
11 – Ulla-Stina Cronqvist och Ingemar B
12 – Lars Ekström
13 – Laila och Björn Schalin
14 – Gunnel och John Ingvarsson
15 – Maja Lisa och Sakari Häkkinen
16 – Gunilla Karlsson
17 – Ingemar Jönsson och Gunnar Perminger
18 – Elise Meijer och Claus-Jurgen Nilsson

Uppgifter för hålvärdarna

  • Greener fria från ogräs – redskap greenlagare
  • Bunkrar fria från ogräs
  • Kontrollera sandmängden i bunkrarna
  • Kratta bunkrar så att inte ”fickor” uppstår.
  • Sprinklerlocken fria från gräs.

Hjälp, råd och synpunkter kontakta
Arne: tel 070-3531328
Georg: tel 0725-435470
Receptionen: tel 044-355035

Uppdaterad 2018-06-20