Gäst

Trivselregler

Trivselregler

Alla har rätt till 10 min fikapaus efter 9 hål, och vi släpper igenom bollar som inte vill pausa.

Vi vinkar igenom bakomvarande boll om vi letar i ruffen eller de har ett högre speltempo, dvs snabba 2- och 3- bollar har företräde.

För att ha en bana i bästa skick:

  • Lägger vi tillbaka uppslagen torv (då minskar risken att hamna i en håla)
  • Lagar vi nedslagsmärken på green (så vi får bättre bollrull)
  • Krattar vi efter bunkerbesök (då blir förutsättningarna att få upp bollen lika för alla)
  • Beträder vi inte frostiga greener

Banarbetare har alltid företräde!